0712.01.5 «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում» 0712.01.01.5 «Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման»

Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0612.02.5 «Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» 0612.02.01.5 «Տեխնիկ` հաշվողական տեխնիկայի և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ` հաշվողական տեխնիկայի և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին