0716.18.5 «Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում, նորոգում» 0716.18.01.5 «Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0738.05.5 «Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում» 0738.05.01.5 «Տեխնիկ՝ գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման»

  Տեխնիկ՝ գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին