ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և սոցիալական գործընկերների համատեղ որոշմամբ՝ 2012 թվականից, Հայաստանի Հանրապետությունը դարձել է «Աշխարհի Հմտություններ» (WorldSkills International, www.worldskills.org) միջազգային կազմակերպության անդամ: Այս կազմակերպությունում Հայաստանը ներկայացնում է Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը (ՄԿՈՒԶԱԿ),
https://worldskills.org/members/

ՄԿՈՒԶԱԿի գործունեության հիմնական նպատակներն են`

number-one1

Նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում

նախնական  (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման , այդ թվում` մեծահասակների ուսումնառության համակարգի բարեփոխումներին, զարգացմանը և արդյունավետության բարձրացմանը.

number-2

Աջակցել հասարակության մտավոր

ներուժի և աշխատուժի վերարտադրության ու զարգացման, մրցունակության և սոցիալական համախմբվածության ապահովմանը

 

number-3

Օժանդակել բոլորի համար

ողջ կյանքի ընթացքում հաջողության հասնելու հնարավորությունների ընձեռմանը` հենվելով սովորողների և ունկնդիրների անհատական կարողությունների և տնտեսության ու աշխատաշուկայի պահանջների համապատասխանեցման վրա.

 

number-four

Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության

ՄԿՈՒ համակարգի զարգացմանը, միջազգային ինտեգրմանը, շնորհվող որակավորումների և վկայականների միջազգային ճանաչմանը:

 

Նորություններ

ՄԿՈՒ հաստատությունների դասավանդողների շրջանում «Կոռուպցիայի կանխարգելումը կրթության միջոցով» թեմայով վերապատրաստում/աշխատաժողով

Հայաստանի Հանրապետության 2023-2026 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ նախատեսված 3-րդ ռազմավարական նպատակի 3.5 գործողության ...

Ավելին