0712.01.5 «Охрана окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов» 0712.01.01.5 «Техник-эколог – охрана окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов»

Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Более

0612.02.5 «Техническое обслуживание вычислительной техники и компьютерных сетей» 0612.02.01.5 «Техник по техническому обслуживанию вычислительной техники и компьютерных сетей»

Տեխնիկ` հաշվողական տեխնիկայի և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Более