2011-2013 թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2014-2015 թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2016 թ․ վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2017 թ․ վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2019 թ․ վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2020 թ․ վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2021 թ․ վերանայված  նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2022 թ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր
2023 թ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ՊԿՉ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր