2019թ․ հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

1041.03.4 «Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 1041.03.02.4 «Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ-մեքենավար»
07.21.08.4 «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 07.21.08.01.4 «Հրուշակագործ»
0213.01.4 «Գեղանկարչություն և քանդակագործություն» 0213.01.05.4 «Փորագրող՝ փայտյա գեղարվեստական իրերի»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0613.01.5 «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» 0613.01.01.5 «Տեխնիկ-ծրագրավորող»
1041.01.5 «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)» 1041.01.01.5 «Տեխնիկ-կարգավար՝ տրանսպորտում փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման (ըստ տրանսպորտի տեսակների)»
1012.02.5 «Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ» 1012.02.01.5 «Դիմահարդար-կոսմետոլոգ»
0916.01.5 «Դեղագործություն» 0916.01.01.5 «Դեղագործ»
0721.09.5 «Հանրային սննդի տեխնոլոգիա» 0721.09.01.5 «Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի պատրաստման»
0721.06.5 «Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա» 0721.06.01.5 «Տեխնոլոգ՝ մսի և մսամթերքի արտադրության»
0721.05.5 «Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա» 0721.05.01.5 «Տեխնոլոգ՝ պահածոների և սննդախտանյութերի արտադրության»
0732.01.5 «Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում» 0732.01.01.5 «Տեխնիկ` շենքերի և կառույցների շինարարության և շահագործման»
0212.02.5 «Հագուստի մոդելավորում և նախագծում» 0212.02.01.5 «Մոդելավորող-նախագծող»