2011-2013թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0715.02.4 «Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա՝ ճնշմամբ» 0715.02.01.4 «Դարբին»
0611.01.4 «Համակարգիչների շահագործում» 0611.01.01.4 «Օպերատոր՝ համակարգչի»
3112 «Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում» «Ագարակապան»
2912 «Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ» «Փականագործ-սանտեխնիկ»
2908 «Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում» «Երեսապատող-սալիկապատող »
2901 «Վերամաբարձ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում» «Ավտոկռունկավար»
2704 «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» «Գինեգործ»
2401 «Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)» «Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ»
2304 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» «Վարսահարդար»

Միջին մասնագիտական կրթություն

3114 «Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում, նորոգում» «Տեխնիկ»
3112 «Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում» «Ֆերմեր»
3104 «Անասնաբուժություն» «Անասնաբույժ»
3103 «Անասնաբուծություն» «Անասնաբույծ»
3102 «Գյուղատնտեսագիտություն» «Տեխնիկ-գյուղատնտես»
3101 «Հողաշինարարություն» «Տեխնիկ-հողաշինարար»
2913«Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրասարքավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում» «Տեխնիկ»
2401 «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)» «Տեխնիկ»
2203 «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» «Տեխնիկ-ծրագրավորող»