2014-2015թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

8-61.90.01 «Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում» 8-61.90.01.01-3«Էլեկտրամոնտյոր՝ ազդանշանային կենտրոնացման և ուղեփակման սարքերի սպասարկման և նորոգման»
5-33.14.02 «Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում» 5-33.14.02.01-3 «Փականագործ-էլեկտրիկ՝ էլեկտրա- սարքավորումների նորոգման »
5-33.13.03 «Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» 5-33.13.03.01-3 «Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ»
5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» 5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրա-սարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի »
5-25.62.02 «Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա» 5-25.62.02.03-3 «Խառատ»
5-14.19.01 «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» 5-14.19.01.04-3 «Դերձակ»
3-82.11.01 «Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկում» 3-82.11.01.01-3 «Գործավար»
2-32.12.01 «Զարդակիրառական նշանակության թանկարժեք իրերի պատրաստում» 2-32.12.01.01-3 «Ոսկերիչ»

Միջին մասնագիտական կրթություն

8-55.10.01 «Սպասարկման կազմակերպում» 8-55.10.01.01-4 «Մենեջեր՝ սպասարկման ոլորտի»
5-10.73.01 «Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 5-10.73.01.01-4 «Տեխնոլոգ՝ հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի արտադրության»
3-73.20.01 «Շուկայաբանություն» 3-73.20.01.01-4 «Շուկայաբան»
3-70.22.01 «Մենեջմենթ (կառավարում)(ըստ ճյուղերի)» 3-70.22.01.01-4 «Առևտրի մենեջեր»
3-69.20.01 «Հաշվապահական հաշվառում» 3-69.20.01.01-4 «Հաշվապահ»
2-74.30.03 «Գործավարություն և թարգմանություն» 2-74.30.03.01-4 «Գործավար-թարգմանիչ»
2-74.30.02 «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» 2-74.30.02.01-4 «Զբոսաշրջության ծառայությունների սպասարկման մենեջեր»
1015.01.5 «Զբոսաշրջություն» 1015.01.01.5 «Մասնագետ՝ զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման»