0612.02.5 «Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» 0612.02.01.5 «Տեխնիկ` հաշվողական տեխնիկայի և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ` հաշվողական տեխնիկայի և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0716.18.5 «Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում, նորոգում» 0716.18.01.5 «Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին