0722.02.4 «Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» 0722.02.03.4 «Օպերատոր՝ փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների և հոսքային գծերի»

Օպերատոր՝ փայտամշական արտադրությունների սարքավորումների և հոսքային գծերի

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր