Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության

Մասնա-գիտության դասիչՄասնագիտությունՈրակա-վորման դասիչՈրակավորում
*0611.01.4Համակարգիչների շահագործում0611.01.01.4 Օպերատոր՝ համակարգչի
0713.02.4 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում0713.02.02.4 Արհեստավոր՝ էլեկտրա-սարքավորումների նորոգման և սպասարկման
0715.02.4Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա՝ճնշմամբ0715.02.01.4 Դարբին
0732.06.4Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ0732.06.02.4 Հյուսն
1013.03.4Խոհարարական գործ1013.03.01.4 Խոհարար

Միջին մասնագիտական կրթության
Մասնա-գիտության դասիչ ՄասնագիտությունՈրակա-վորման դասիչ Որակավորում
0713.01.5Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր0713.01.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման
0715.11.5Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն0715.11.01.5 Տեխնիկ՝ մետաղների ձուլման գործընթացի
0716.11.5Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում0716.11.01.5 Տեխնիկ՝ վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման
0718.01.5Մեխատրոնիկա0718.01.01.5 Տեխնիկ-Մեխատրոնիկ
0738.05.5 Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում0738.05.01.5 Տեխնիկ՝ գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման