Initial professional (craft) education

Professional science teacherProfession:Qualitative teacherQualification:
*0611.01.4Operation of computers0611.01.01.4 Operator: computer
0713.02.4 Technical operation of electrical equipment0713.02.02.4 Արհեստավոր՝ էլեկտրա-սարքավորումների նորոգման և սպասարկման
0715.02.4Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա՝ճնշմամբ0715.02.01.4 Blacksmith
0732.06.4Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքներ0732.06.02.4 Carpenter
1013.03.4Culinary work1013.03.01.4 Cook

Secondary professional education
Professional science teacher Profession:Qualitative teacher Qualification:
0713.01.5Power plants, networks and systems0713.01.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման
0715.11.5Production of casting of ferrous and non-ferrous metals0715.11.01.5 Metal Casting Technician
0716.11.5Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում0716.11.01.5 Տեխնիկ՝ վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման
0718.01.5Mechatronics0718.01.01.5 Տեխնիկ-Մեխատրոնիկ
0738.05.5 Assembly and operation of gas supply equipment and systems0738.05.01.5 Technician: assembly and operation of gas supply equipment and systems