WorldSkills, Նորություններ

ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2023» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԸ

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը հայտարարում է «Հայաստանի Հմտություններ (WorldSkills Armenia) 2023» մրցույթի մեկնարկը՝ հետևյալ մասնագիտությունների համար.

  1. Ոսկերչություն
  2. Նորաձևության տեխնոլոգիա
  3. Բջջային հավելվածների պատրաստում*

*Հաշվի առնելով, որ այս մասնագիտությամբ ուսուցում չի կազմակերպվում ՄԿՈՒ հաստատություններում, կարող են դիմել այն ուսանողները, որոնք սովորում են ՏՀՏ ոլորտի մասնագիտություններով և հետաքրքրվում են բջջային հավելվածների պատրաստմամբ:

  1. Վեբ դիզայն
  2. ՏՏ ցանցային համակարգերի կառավարում

 

Խոհարարություն մրցույթի նախնական փուլն արդեն իսկ կայացել է 2023թ. հունիս ամսին  (հղումը):

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու համար կարող են դիմել վերը նշված կամ հարակից մասնագիտություններով ուսումնական հաստատություններում սովորող այն ուսանողները, որոնք.

1) ընտրվել են ուսումնական հաստատության կողմից՝ ներքին մրցույթի արդյունքում,
2) ունեն անգլերեն լեզվի իմացություն՝ մասնավորապես մասնագիտական բառապաշարի:
Կարող են մասնակցել նաև տվյալ հաստատության այն շրջանավարտները, որոնց ծննդյան տարեթիվը չի գերազանցում 2003թ. և երաշխավորվել է ուսումնական հաստատության մասնագետների կողմից:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը.
1) ինքնակենսագրություն (CV),
2) տեղեկանք հաստատության տնօրենի ստորագրությամբ՝ ուսանողի վերաբերյալ (տեղեկանքի ձևը կցվում է),
3) երաշխավորական 2 նամակներ՝ ուսանողի արտադրական ուսուցման վարպետների, ինչպես նաև մասնագիտական մոդուլների դասավանողների կողմից,
4) 2 լուսանկար՝ 3X4 չափի:

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու ուսումնական հաստատության հայտերի փաթեթը պետք է ներկայացնել ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոն, 304 սենյակ՝ (Երևան, Տիգրան Մեծի 67, հեռ.033-57-21-07), մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 29-ը:

Մրցույթի նախնական փուլը տեղի կունենա հոկտեմբերին (օրվա և տեղի վերաբերյալ կտեղեկացվի լրացուցիչ):

Դիմորդները պետք է հաղթահարեն հետևյալ փուլերը`

1) Գրավոր մասնագիտական թեսթ,
2) Հարցազույց, որի ընթացքում կստուգվի ինչպես դիմորդի հաղորդակցման և միջանձնային հարաբերությունների հմտությունները, իր մասնագիտության հանդեպ վերջինիս ունեցած վերաբերմունքը և մոտիվացիան, այնպես էլ վերջինիս` անգլերեն լեզվի իմացության աստիճանը:
3) Նախնական փուլի արդյունքների հիման վրա՝ կընտրվեն մասնակիցներ, որոնք հետագայում կշարունակեն իրենց պայքարը ազգային մրցույթի փուլում:
Ազգային մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի կայքում՝ ազգային փուլից առաջ:

Տեղեկանքի ձև

Հմտությունների մրցույթների նախընտրական փուլին ներկայացվող պահանջները՝

1. Ոսկերչություն
2. Նորաձևության տեխնոլոգիա
3. Խոհարարություն
4. Բջջային հավելվածների պատրաստում
5. Վեբ տեխնալոգիա
6. ՏՏ ցանցային համակարգերի կառավարում