WorldSkills, NEWS

THE PRELIMINARY PHASE OF THE "SKILLS OF ARMENIA 2023" COMPETITION STARTS

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը հայտարարում է «Հայաստանի Հմտություններ (WorldSkills Armenia) 2023» մրցույթի մեկնարկը՝ հետևյալ մասնագիտությունների համար.

  1. Jewelry
  2. Fashion technology
  3. Making mobile applications*

*Հաշվի առնելով, որ այս մասնագիտությամբ ուսուցում չի կազմակերպվում ՄԿՈՒ հաստատություններում, կարող են դիմել այն ուսանողները, որոնք սովորում են ՏՀՏ ոլորտի մասնագիտություններով և հետաքրքրվում են բջջային հավելվածների պատրաստմամբ:

  1. Web design
  2. Management of IT network systems

Խոհարարություն մրցույթի նախնական փուլն արդեն իսկ կայացել է 2023թ. հունիս ամսին (the link):

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու համար կարող են դիմել վերը նշված կամ հարակից մասնագիտություններով ուսումնական հաստատություններում սովորող այն ուսանողները, որոնք.

1) ընտրվել են ուսումնական հաստատության կողմից՝ ներքին մրցույթի արդյունքում,
2) ունեն անգլերեն լեզվի իմացություն՝ մասնավորապես մասնագիտական բառապաշարի:
Կարող են մասնակցել նաև տվյալ հաստատության այն շրջանավարտները, որոնց ծննդյան տարեթիվը չի գերազանցում 2003թ. և երաշխավորվել է ուսումնական հաստատության մասնագետների կողմից:

To participate in the competition, the following documents must be submitted:
1) ինքնակենսագրություն (CV),
2) տեղեկանք հաստատության տնօրենի ստորագրությամբ՝ ուսանողի վերաբերյալ (տեղեկանքի ձևը կցվում է),
3) երաշխավորական 2 նամակներ՝ ուսանողի արտադրական ուսուցման վարպետների, ինչպես նաև մասնագիտական մոդուլների դասավանողների կողմից,
4) 2 լուսանկար՝ 3X4 չափի:

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու ուսումնական հաստատության հայտերի փաթեթը պետք է ներկայացնել ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոն, 304 սենյակ՝ (Երևան, Տիգրան Մեծի 67, հեռ.033-57-21-07), մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 29-ը:

Մրցույթի նախնական փուլը տեղի կունենա հոկտեմբերին (օրվա և տեղի վերաբերյալ կտեղեկացվի լրացուցիչ):

Applicants must pass the following stages:

1) Գրավոր մասնագիտական թեսթ,
2) Հարցազույց, որի ընթացքում կստուգվի ինչպես դիմորդի հաղորդակցման և միջանձնային հարաբերությունների հմտությունները, իր մասնագիտության հանդեպ վերջինիս ունեցած վերաբերմունքը և մոտիվացիան, այնպես էլ վերջինիս` անգլերեն լեզվի իմացության աստիճանը:
3) Նախնական փուլի արդյունքների հիման վրա՝ կընտրվեն մասնակիցներ, որոնք հետագայում կշարունակեն իրենց պայքարը ազգային մրցույթի փուլում:
Information regarding the national competition will be posted on the website prior to the national round.

Reference form

The requirements for the pre-election stage of the skills competitions:

1. Ոսկերչություն
2. Նորաձևության տեխնոլոգիա
3. Խոհարարություն
4. Բջջային հավելվածների պատրաստում
5. Վեբ տեխնալոգիա
6. ՏՏ ցանցային համակարգերի կառավարում