Նորություններ

Հաստատվել է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ցանկերի ձեվավորման եվ աշխատանքային խմբերի փորձագետների ընտրության կարգը

2017 թվականի փետրվարի 3-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը հաստատել է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ցանկերի ձևավորման և աշխատանքային խմբերի փորձագետների ընտրության կարգը:

Մանրամասները տես՝ Հրամաններ բաժնում