8-61.90.01 «Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում» 8-61.90.01.01-3«Էլեկտրամոնտյոր՝ ազդանշանային կենտրոնացման և ուղեփակման սարքերի սպասարկման և նորոգման»

 Էլեկտրամոնտյոր՝ ազդանշանային կենտրոնացման և ուղեփակման սարքերի սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին