0718.02.5 «Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասակում և նորոգում» 0718.02.501.5 «Տեխնիկ՝ բժշկական տեխնիկայի տեղակայման, տեխնիկական սպասակման և նորոգման»

Տեխնիկ՝ բժշկական տեխնիկայի տեղակայման, տեխնիկական սպասակման և նորոգման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր