0716.11.5 «Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում» 0716.11.01.5 «Տեխնիկ՝ վերամբարձ տրասնսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ վերամբարձ տրասնսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր