0722.02.4 «Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա» 0722.02.03.4 «Օպերատոր՝ փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների և հոսքային գծերի»

Օպերատոր՝ փայտամշական արտադրությունների սարքավորումների և հոսքային գծերի Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0732.07.4 «Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 0732.07.01.4 «Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման»

Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին