0714.11.4 «Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» 0714.11.01.4 «Ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման»

Ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0732.10.01.4 «Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» 0732.10.04 «Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին