0714.11.4 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры» 0714.11.01.4 «Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радио- и телеаппаратуры»

Ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Более

0732.10.01.4 «Техническая эксплуатация газового оборудования и подземных газопроводов» 0732.10.04 «Флиттер для эксплуатации, обслуживания и ремонта газового оборудования»

Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Более