0716.12.5 «Երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործում» 0716.12.01.5 «Էլեկտրատեխնիկ՝ երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործման և սպասարկման»

Էլեկտրատեխնիկ՝ երկաթուղու էլեկտրաքարշի տեխնիկական շահագործման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին