0718.02.5 «Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասակում և նորոգում» 0718.02.501.5 «Տեխնիկ՝ բժշկական տեխնիկայի տեղակայման, տեխնիկական սպասակման և նորոգման»

Տեխնիկ՝ բժշկական տեխնիկայի տեղակայման, տեխնիկական սպասակման և նորոգման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0714.07.5 «Կապի ցանցեր և հաղորդակցման համակարգեր» 0714.07.01.5 «Տեխնիկ՝ կապի ցանցերի և հաղորդակցման համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ կապի ցանցերի և հաղորդակցման համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0612.03.5 «Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր և համակարգչային ցանցեր» 0612.03.01.5 «Տեխնիկ՝ համակարգիչների և համակարգչային ցանցերի շահագործման ու սպասարկման»

Տեխնիկ՝ համակարգիչների և համակարգչային ցանցերի շահագործման ու սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին