0728.09.5 «Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)» 0728.09.01.5 «Տեխնիկ-փորձագետ՝ արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստագրման»

Տեխնիկ-փորձագետ՝ արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստագրման Մոդուլային ծրագիր (Ոչ-պարենային) Մոդուլային ծրագիր...

Ավելին

0714.05.5 «Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում (ըստ ճյուղերի)» 0714.05.01.5 «Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման (ըստ ճյուղերի)»

Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման (ըստ ճյուղերի) Մոդուլային ծրագիր Որակավոր...

Ավելին