0728.09.5 «Стандартизация продукции и подтверждение соответствия (сертификация)» 0728.09.01.5 «Техник-эксперт по стандартизации продукции и подтверждению соответствия»

Տեխնիկ-փորձագետ՝ արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստագրման Մոդուլային ծրագիր (Ոչ-պարենային) Մոդուլային ծրագիր...

Более

0714.05.5 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронных средств (по отраслям)» 0714.05.01.5 «Техник: техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронных приборов и оборудования (по отраслям)»

Տեխնիկ՝ ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման (ըստ ճյուղերի) Մոդուլային ծրագիր Որակավոր...

Более