0718.11.5 «Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» 0718.11.01.5 «Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Հրաման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0732.09.4 «Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում» 0732.09.01.4 «Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների»

Մոնտաժող՝ սանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների Հրաման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին