0718.11.5 «Техническое обслуживание и ремонт пожарно-спасательной техники» 0718.11.01.5 «Техник по техническому обслуживанию и ремонту пожарно-спасательной техники»

Տեխնիկ՝ հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման Հրաման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Более