5-42.11. 01 «Ճանապարհա-շինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 5-42.11.01.03-3 «Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման»

Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր