2023թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0723.04.4 «Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա» 0723.04.03.4 «Կարող՝ կաշվե իրերի»
1041.02.4 «Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)» 1041․02․04․4 «Էլեկտրիկ՝ ավտոմեքենաների ծրագրային արատորոշման և սպասարկման»
0722.06.4 «Ապակու արտադրության տեխնոլոգիա» 0722.06.04.4 «Օպերատոր՝ ապակու կտրման և մշակման արտադրության»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0711.04.5 «Երկրորդային հումքի վերամշակում» 0711.04.01.5 «Տեխնոլոգ՝ երկրորդային հումքի վերամշակման տեխնոլոգիական գործընթացի»
1041․01․5 «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)» 1041.01.02.5 «Տեխնիկ-շահագործող՝ երկաթուղային տրանսպորտում փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման»
0711.07.5 «Կենսաքիմիական արտադրություն» 0711.07.01.5 «Տեխնոլոգ` կենսաքիմիական արտադրության»
1041.01.5 «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)» 1041.01.03.5 «Տեխնիկ-կարգավար՝ օդային տրանսպորտում փոխադրումների կազմակերպման և կառավարման»
0613.03.5 «Համակարգչային գրաֆիկա» 0613.03.01.5 «Դիզայներ՝ համակարգչային գրաֆիկայի»