2021թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

1012.01.4 «Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում» 1012.01.02.4 «Դիմահարդար»
0714.17.4 «Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում» 0714.17.01.4 «Մալուխագործ-զոդող»
0714.03.4 «Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում» 0714.03.02.4 «Կարգավորող՝ ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների և մանիպուլյատորների»
0214.03.4 «Փայտագործություն» 0214.03.01.4 «Պատրաստող՝ փայտյա գեղարվեստական իրերի»

Միջին մասնագիտական կրթություն

1032.05.5 «Պաշտպանական կառույցների շահագործում» 1032.05.01.5 «Մասնագետ՝ պաշտպանական կառույցների շահագործման»
1032.04.5 «Հեռակառավարվող սարքերը որոնողափրկարարական աշխատանքներում» 1032.04.01.5 «Տեխնիկ-օպերատոր՝ որոնողափրկարարական աշխատանքներում հեռակառավարվող սարքերի շահագործման»
0738.03.5 «Ջրամատակարարում և ջրահեռացում» 0738.03.01.5 «Տեխնիկ՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի շահագործման»
0724.05.5 «Մարկշեյդերական գործ» 0724.05.01.5 «Մարկշեյդեր»
0716.17.5 «Գյուղատնտեսության մեքենայացում» 0716.17.01.5 «Տեխնիկ՝ գյուղատնտեսության մեքենայացման»
0716.06.5 «Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահագործում 0716.06.01.5 «Տեխնիկ՝ թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»
0612.01.5 « Տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր» 0612.01.01.5 «Տեխնիկ ծրագրավորող՝ տվյալների բազաների մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգերի շահագործման»
0718.14.5 «Պրոթեզավորում, օրթեզավորում և վերականգնողական տեխնիկա» 0718.14.01.5 «Պրոթեզիստ-օրթեզիստ-տեխնիկ»