Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում
0214.03.4 Փայտագործություն 0214.03.01.4 Հրաման՝ Պատրաստող՝
փայտյա գեղարվեստական իրերի

Մոդուլային ծրագիր

0714.03.4 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում 0714.03.02.4 Հրաման՝ Կարգավորող՝ ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների և մանիպուլյատորների

Մոդուլային ծրագիր

0714.17.4 Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում 0714.17.01.4 Հրաման՝ Մալուխագործ-զոդող

Մոդուլային ծրագիր

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում 1012.01.02.4 Հրաման՝ Դիմահարդար

Մոդուլային ծրագիր

0718.14.5 Պրոթեզավորում, օրթեզավորում և վերականգնողական տեխնիկա 0718.14.01.5 Պրոթեզիստ-օրթեզիստ-տեխնիկ