2019թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

1013.02.4 «Հանրային սննդի մատուցում» 1013.02.03.4 «Մատուցող»
1013.02.4 «Հանրային սննդի մատուցում» 1013.02.01.4 «Բարմեն»
0811.02.4 «Անասնապահական մթերքների արտադրություն» 0811.02.02.4 «Օպերատոր՝ մեքենայացված կիթի»
0732.06.4 «Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքեր» 0732.06.03.4 «Ապակեգործ»
0721.08.4 «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 0721.08.08.4 «Օպերատոր` կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների»
0721.07.4 «Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա» 0721.07.07.4 «Կաթնաթթվային մթերք պատրաստող»
0721.01.4 «Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա» 0721.01.02.4 «Օպերատոր՝ խմորման մեքենաների»
0713.07.4 «Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում» 0713.07.01.4 «Արևային էներգետիկ կայանների մոնտաժման, նորոգման և սպասարկման էլեկտրիկ-փականագործ»
0414.01.4 «Գովազդ» 0414.01.01.4 «Գործակալ՝ գովազդի»
0211.01.4 «Լուսանկարչական գործ» 0211.01.01.4 «Լուսանկարիչ»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0811.11.5 «Վայրի կենդանիների վերարտադրություն» 0811.11.01.5 «Կենդանաբույծ»
0215.05.5 «Պարարվեստ» 0215.05.01.5 «Դերասան՝ բալետի»
0715.15.5 «Սառնարանային տնտեսություն» 0715.15.01.15 «Տեխնիկ՝ սառնարանային տնտեսության»