2018թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0721.08.4 «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 0721.08.07.4 «Պատրաստող՝ մարմելադային մթերքների»
0821.01.4 «Անտառային տնտեսություն» 0821.01.02.4 «Անտառաբույժ»
0821.01.4 «Անտառային տնտեսություն» 0821.01.01.4 «Անտառապահ»
0811.05.4 «Բուսաբուծություն» 0811.05.01.4 «Բանջարաբույծ»
0811.02.4 «Անասնապահական մթերքների արտադրություն» 0811.02.01.4 «Օպերատոր՝ անասնապահական համալիրների»
0732.07.4 «Ճանապարհա-շինարարական և բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում » 0732.07.04.4 «Օպերատոր՝ տրակտորի»
0721.09.4 «Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա» 0721.09.01.4 «Օպերատոր՝ մայոնեզի պատրաստման կայանքի»
0721.09.4 «Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա» 0721.09.03.4 «Օպերատոր՝ մարգարինի արտադրության հոսքային գծի»
0721.08.4 «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 0721.08.06.4 «Պատրաստող՝ կոնֆետների»
0721.08.4 «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 0721.08.05.4 «Պատրաստող՝ կարամելի»
0721.08.4 «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 0721.08.04.4 «Պատրաստող՝ դրաժեների»
0721.08.4 «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 0721.08.03.4 «Պատրաստող՝ վաֆլիների»
0721.08.4 «Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա» 0721.08.02.4 «Պատրաստող՝ բիսկվիտների»
0721.07.4 «Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա» 0721.07.05.4 «Օպերատոր՝ պաղպաղակի արտադրության հոսքային գծի»
0721.06.4 Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիա 0721.06.01.4 Մշակող՝ ձկնամթերքի
0721.01.4 «Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա» 0721.01.01.4 «Հացթուխ»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0721.11.5 «Ծխախոտի աճեցման և վերամշակման տեխնոլոգիա» 0721.11.01.5 «Տեխնոլոգ՝ ծխախոտի աճեցման և վերամշակման»
0821.01.5 «Անտառային և անտառպուրակային տնտեսություն» 0821.01.01.5 «Տեխնիկ՝ անտառային և անտառպուրակային տնտեսության»
0812.03.5 «Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաքում և մթերում» 0812.03.01.5 «Բուսաբույծ-տեխնիկ՝ վայրի բույսերի վերարտադրության, հավաքման և մթերման»
0812.02.5 «Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում» 0812.02.01.5 «Տեխնիկ՝ բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման»
0812.01.5 «Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա» 0812.01.01.5 «Տեխնոլոգ՝ հացահատիկի պահպանման և վերամշակման»
0811.10.5 «Շնաբանություն (կինոլոգիա)» 0811.10.01.5 «Շնաբան»
0721.07.5 «Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա» 0721.07.01.5 «Տեխնոլոգ՝ ձկան և ձկնամթերքի արտադրության»
0721.04.5 «Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների տեխնոլոգիա» 0721.04.01.5 «Տեխնոլոգ՝ ճարպերի և ճարպափոխարինիչների արտադրության»
0721.01.5 «Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա» 0721.01.01.5 «Տեխնոլոգ՝ շաքարային քաղցրավենիքի արտադրության»