2017թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

0812.01.4 «Այգեգործություն» 0812.01.01.4 «Այգեգործ»
0811.04.4 «Խոզաբուծություն» 0811.04.01.4 «Օպերատոր՝ խոզաբուծական համալիրների»
0811.03.4 «Թռչնաբուծություն» 0811.03.01.4 «Օպերատոր՝ թռչնաբուծական ֆերմաների»
0721.05.4 «Մսամթերքի արտադրություն» 0721.05.05.4 «Օպերատոր՝ նրբերշիկի և կիսաապխտած երշիկների արտադրության»
0721.05.4 «Մսամթերքի արտադրություն 0721.05.4 «Օպերատոր՝ եփած երշիկների արտադրության»
0721.05.4 «Մսամթերքի արտադրություն» 0721.05.03.4 «Պատրաստող՝ մսի կիսապատրաստուկների»
0721.05.4 «Մսամթերքի արտադրություն» 0721.05.02.4 «Պատրաստող՝ մսային խճողակի»
0721.05.4 «Մսամթերքի արտադրություն» 0721.05.01.4 «Օպերատոր-ապարատավար՝ մսամթերքի ջերմային մշակման սարքավորումների»
0721.04.4 «Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում» 0721.04.02.4 «Մսագործ»
0721.04.4 «Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում» 0721.04.01.4 «Աղիների և ենթամթերքի մշակող»
0721.03.4 «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» 0721.03.02.4 «Օպերատոր՝ հյութերի և օշարակների արտադրության»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0413.04.5 «Հողային ռեսուրսների կառավարում» 0413.04.01.5 «Մասնագետ՝ հողային ռեսուրսների կառավարման»