Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0721.03.4 Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն 0721.03.02.4 Օպերատոր՝ հյութերի և օշարակների արտադրության
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.04.4 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում 0721.04.01.4 Աղիների և ենթամթերքի մշակող
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.04.02.4 Մսագործ
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.05.4 Մսամթերքի արտադրություն 0721.05.01.4 Օպերատոր-ապարատավար՝ մսամթերքի ջերմային մշակման սարքավորումների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.05.02.4 Պատրաստող՝ մսային խճողակի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.05.03.4 Պատրաստող՝ մսի կիսապատրաստուկների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.05.04.4 Օպերատոր՝ եփած երշիկների արտադրության
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.05.05.4 Օպերատոր՝ նրբերշիկի և կիսաապխտած երշիկների արտադրության
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0811.03.4 Թռչնաբուծություն 0811.03.01.4 Օպերատոր՝ թռչնաբուծական ֆերմաների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0811.04.4 Խոզաբուծություն 0811.04.01.4 Օպերատոր՝ խոզաբուծական համալիրների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0812.01.4 Այգեգործություն 0812.01.01.4 Այգեգործ
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր