2015թ. մշակված նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կրթության որակավորումների պետական կրթական չափորոշիչներ, մոդուլային ծրագրեր և ուսումնական պլաններ

ԴասիչըՄասնագիտությունների խումբը, մասնագիտությունըՈրակավորումը
0200Սոցիալական ապահովություն
0205Սոցիալական աշխատանքՍոցիալական աշխատող
0500Արվեստ և դիզայն
0514Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայնՆկարիչ-ապակեպատող
Ցուցափեղկեր ձևավորող
Գեղարվեստական ձևավորող
Սանրվածքներ ցուցադրող
Հագուստների ցուցադրող (մոդել)
0515Զարդակիրառական արվեստ Ասեղնագործ-ժանեկագործ (ձեռագործ)
Բրուտագործ
Խեցեգործական գեղարվեստական իրեր պատրաստող
Փայտյա գեղարվեստական իրեր պատրաստող
Կաշվե գեղարվեստական իրեր պատրաստող
Քանդակագործ-դրվագող
Փայտի գեղարվեստական փորագրող
Մետաղի գեղարվեստական փորագրող
Ոսկերիչ
(բնութագիր)
Քարի գեղարվեստական փորագրող
Ոսկրի գեղարվեստական փորագրող
Գորգագործ
Գոբելենագործ
Մանրանկարիչ
Կիսաթանկարժեք և թանկարժեք քարեր մշակող
Հախճապակյա իրեր նկարազարդող
Դերձակ-մոդելավորող*
(բնութագիր)
0600 Էկոնոմիկա և ղեկավարում
0601Հաշվետարություն Հաշվետար
(բնութագիր)
0602Կոմերցիոն գործունեությունԳնումների գործակալ
Մատակարարման գործակալ
Գովազդային գործակալ
Մթերքների և հումքի մթերող
Անհատ ձեռնարկատեր
0604Բանկային գործ Գանձապահ*
(բնութագիր)
0605Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկումՔարտուղար-մեքենագրող
Քարտուղար-սղագրող
Գործավար
(բնութագիր)
0606Ապահովագրական գործԱպահովագրության գործակալ
0608Առևտրական գործԱռևտրական սրահի գանձապահ
Կրպակավաճառ
Հսկիչ-գանձապահ
Արդյունաբերական ապրանքներ վաճառող
Պարենային ապրանքներ վաճառող
0900Օգտակար հանածոների արդյունահանում
0901Հանքարդյունաբերական մեքենաների և սարքավորումների շահագործումՄաքրման հանքախորշի լեռնագործ
Լեռնարդյունաբերական մեքենաների մեքենավար
0902Լեռնային աշխատանքներՊայթեցնող
0904Օգտակար հանածոների հարստացումԽտացուցիչների ապարատավար
Չափաքանակ որոշող
Ջարդող մեքենավար
Աղացող մեքենավար
Կառավարման վահանակի օպերատոր
Չորացնող մեքենավար
Քամող մեքենավար
Հարստացնող
(բնութագիր)
Գոլորշացման ապարատավար
Հատիկավորման ապարատավար
0907Հետախուզաշահագործողական հորատումՀորատման աշտարակի մոնտաժող
Հորատման աշտարակի մոնտաժող-էլեկտրամոնտաժող
Հորատող սարքավորման մեքենավար
0908Հորատանցքերի շահագործումՀորատանցքերի շահագործման օպերատոր
1000Էներգետիկա
1001Էլեկտրասարքավորումների արտադրությունԷլեկտրական մեքենաների էլեմենտներ փաթաթող
Էլեկտրական մեքենաների և ապարատների հավաքող
1002Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրասարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամոնտաժող
(բնութագիր)
1003Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրասարքավորումների նորոգման փականագործ-էլեկտրիկ **
(բնութագիր)
Վերելակների էլեկտրամեխանիկ
Առևտրային և սառեցնող սարքավորումների էլեկտրամեխանիկ
Էլեկտրական վերելակներ մոնտաժող
1004Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկումԱրտագնագործարարական բրիգադի էլեկտրամոնտաժող
Ենթակայաններ սպասարկող էլեկտրամոնտաժող
Ռելեային պաշտպանության սարքավորումներ և ավտոմատիկա նորոգող էլեկտրամոնտաժող
Բաշխիչ ցանցերի շահագործման էլեկտրամոնտաժող
1005Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկումԴետալներ և սարքեր փորձարկող
Էլեկտրական մեքենաների, ապարատների և սարքերի հավաքման հսկիչ
1006Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործումԿաթսաների մեքենավար
Կաթսայատան օպերատոր
Կաթսայատներ սպասարկող փականագործ
Ջերմային ցանցեր սպասարկող փականագործ
Կաթսայատների սարքավորումներ նորոգող փականագործ
Ջերմային ցանցերի սարքավորումներ նորոգող փականագործ
1007Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժումԲաշխիչ սարքերի և երկրորդային շղթաների էլեկտրամոնտաժող
Էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորող ցանցերի էլեկտրամոնտաժող
(բնութագիր)
1100Մետաղամշակում
1103Մետաղամշակման արտադրության և նյութամշակման տեխնոլոգիաՄետաղ և համաձուլվածքներ հալող
Կաղապարող
Փայտե մոդելներ մոդելավորող
Ձուլող
1105Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբՄուրճով և մամլիչով աշխատող դարբին
Դարբին դրոշմող
(բնութագիր)
Ձեռքով կռող դարբին
Դարբնամամլային սարքավորումների կարգավորող
Դրոշմող
1200Մեքենաշինական սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ
1207Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Գազաեռակցող**
Եռակցման աշխատանքների հսկիչ
Էլեկտրաեռակցող
Ավտոմատ և կիսաավտոմատ մեքենաների էլեկտրաեռակցող
Ձեռքով եռակցման էլեկտրաեռակցող
Գազաեռակցմամբ կտրող
1210Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրաՀաստոցային և փականագործական աշխատանքերի հսկիչ
Հաստոցների և կայանքների ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի օպերատոր
Ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցների օպերատոր
Լայն պրոֆիլի հաստոցավար
Խառատ
Ֆրեզող**
Հղկող
Խառատ-ներտաշող
1211Սարքավորումների տեխնիկական շահագործումԱվտոմատ գծերի և ագրեգատային հաստոցներ կարգավորող
Ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցներ և մանիպուլյատորներ կարգավորող
Փականագործ-գործիքագործ
Մեխանիկական հավաքման աշխատանքների փականագործ
Փականագործ-վերանորոգող
1700Առողջապահություն
1705Բժշկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործումԲժշկական սարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամեխանիկ
1706Հիվանդի ընդհանուր խնամքԿրտսեր բուժքույր
1900Ընդհանուր և հատուկ նշանակության սարքեր
1901Էլեկտրավակուումային արտադրության տեխնոլոգիաԷլեկտրավակուումային սարքերի դետալների ձևորդ
Դետալների և սարքերի հսկիչ
Էլեկտրավակուումային սարքեր մոնտաժող
Ռեզիստորներ, էլեկտրակուտակիչների բաժիններ, պարույրներ և ցանցեր փաթաթող
1902Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգումԺամացույցների և քարերի արտադրության հսկիչ
Ժամացույցների հավաքովի բաղադրիչներ հավաքող
Ժամացույցներ հավաքող
Ժամագործ (մեխանիկական ժամացույցների նորոգման)
Ժամագործ (էլեկտրոնային և կվարցային ժամացույցների նորոգման)
1903Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի տեխնիկական շահագործումՉափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի փականագործ
1908Օպտիկամեխանիկական արտադրության սարքավորումներ և տեխնոլոգիաՕպտիկական դետալների և սարքերի հսկիչ
Օպտիկ
2000 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկա և հեռահաղորդակցություն
2002Ռադիոէլեկտրոնային արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումների կարգաբերումՓորձարկման սարքավորումների կարգավորող-մոնտաժող
Տեխնոլոգիական սարքավորումների կարգավորող
2003Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրության տեխնոլոգիաՌադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատների և սարքերի հսկիչ
Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատներ և սարքեր մոնտաժող
Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատներ և սարքեր կարգավորող
Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատների և սարքերի փականագործ
2009Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործումՄալուխագործ-զոդող*
Էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցներ էլեկտրամոնտաժող
2014Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ
(բնութագիր)
Հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդումների ցանցերի սպասարկման ռադիոմոնտաժող
2015Փոստային կապԿապի օպերատոր
Հեռագրիչ
2200Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
2201Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության տեխնոլոգիաՄիկրոեռակցման օպերատոր
Դիֆուզիոն գործընթացների օպերատոր
Էլեկտրոնային տեխնիկա հավաքող
2203Համակարգիչների շահագործում Համակարգիչների օպերատոր
2204Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ*
(բնութագիր)
2300Սպասարկում
2302Հյուրանոցային տնտեսությունՍպասուհի
Պորտյե
2303Հագուստի քիմիական մաքրում և ներկումՔիմիական մաքրման ապարատավար
Լվացքատան օպերատոր
Լվացքի մեքենաների օպերատոր
2304Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարումՄատնահարդար
Դիմահարդար
Վարսահարդար
Վարսահարդար
2305ԼուսանկարչությունՀամակարգչային գրաֆիկայի օպերատոր
Մինիլուսանկարչատան օպերատոր
Ֆոտոլաբորանտ
Լուսանկարիչ
Լուսանկարիչ-ձևավորող
2308ԿինոֆիկացումԿինոմեխանիկ
2311Հասարակական սնունդԲարմեն
Բուֆետապան
Հրուշակակագործ
Խմորեղենի խոհարար
Մատուցող
Խոհարար
(բնութագիր)
Մանկական սննդի խոհարար
2400Տրանսպորտային միջոցներ
2401Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Ավտոմեքենայի վարորդ
Տրամվայի վարորդ
Տրոլեյբուսի վարորդ
Մետրոյի էլեկտրագնացքի մեքենավար
Էլեկտրաշարժակազմի նորոգման փականագործ
Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ
(բնութագիր)
Շարժիչների փորձարկող
2402Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում Ազդանշանային, կենտրոնացման, արգելափական սարքերի սպասարկման և նորոգման էլեկտրամոնտաժող
2403Էլեկտրամատակարարում երկաթուղային տրանսպորտումՄիացման ցանցերի էլեկտրամոնտաժող
Քարշիչ ենթակայանների էլեկտրամոնտաժող
2404Երկաթուղային տրանսպորտի քարշային շարժակազմի շահագործում և նորոգումԴիզելային գնացքի մեքենավարի օգնական
Ջերմաքարշի մեքենավարի օգնական
Էլեկտրաքարշի մեքենավարի օգնական
Էլեկտրագնացքի մեքենավարի օգնական
2405Երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի շահագործում և նորոգումՎագոններ զննող
Վագոններ զննող-վերանորոգող
Գնացքի էլեկտրամեխանիկ
2406Երկաթուղու և գծային տնտեսության շահագործումԳծային ճանապարհների մոնտաժող
Գծային մեքենաների և մեխանիզմների վերանորոգման փականագործ
2407Փոխադրումների սպասարկում երկաթուղային տրանսպորտումԳանձապահ-տոմսավաճառ
Բեռներ և ուղեբեռներ ընդունող-հանձնող
Մարդատար վագոնի ուղեկցող
Փոխադրական փաստաթղթերի սակորոշող
2500Քիմիական արտադրություն
2501Ազոտական պարարտանյութերի և օրգանական սինթեզի տեխնոլոգիաԳոլորշացման ապարատավար
Ամոնիակային սելիտրայի արտադրության ապարատավար
Ամոնիակային սուլֆատի արտադրության ապարատավար
2503Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիաԳալվանագործ
Ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի օպերատոր
2505Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկումՕդամղիչ սարքերի մեքենավար
Պոմպակայանային սարքավորումների մեքենավար
Տեխնոլոգիական կոմպրեսորների մեքենավար
Տեխնոլոգիական պոմպերի մեքենավար
Տեխնոլոգիական սարքերի օպերատոր
Տեխնոլոգիական սարքերի նորոգման փականագործ
Գոլորշացման ապարատավար
Հատիկավորման ապարատավար
Չորացնող ապարատավար
Լուծազատման ապարատավար
Աղացող ապարատավար
Քիմիական արտադրության մեջ հեռակառավարման վահանակի օպերատոր
2506Սինթետիկ խեժերի, պլաստմասսաների արտադրություն և դրանց վերամշակումՊլաստմասսաներ ձուլող
Քիմիական մանրաթելերի արտադրության տեխնոլոգիաԱպարատավար (քիմիական մանրաթելերի ստացման)
Տեխնոլոգիական պրոցեսների և արտադրանքի որակի հսկիչ
Քիմիական մանրաթելերի ոլորման ու ձգման օպերատոր
Թելի վերափաթաթող
2508Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիաԱպակեթելային նյութերի մշակման ապարատավար
Ապակե մանրաթելերի և ապակե պլաստիկ նյութերի արտադրության հսկիչ
Ոլորող սարքավորումների օպերատոր
Ապակաթել քանդող
Փչելով ապակե իրեր պատրաստող
Ապակի և ապակե նյութեր փայլեցնող
Ապակի և ապակե նյութեր հղկող
2509Դեղանյութերի, վիտամինների և կենսաբանական միացությունների արտադրությունԿենսաբանական սինթեզի դեղանյութերի ֆերմենտացման ապարատավար
Դեղամիջոցների արտադրության լայն պրոֆիլի ապարատավար
2511Ավտոդողերի արտադրություն, վերականգնում և նորոգումԱնվադողեր հավաքող
2512Քիմիական արտադրության տեխնոլոգիա Լայն պրոֆիլի ապարատավար*
(բնութագիր)
2600Անտառային տնտեսություն
2601Անտառային համալիրի սարքավորումների տեխնիկական շահագործումՓայտամթերման սարքավորումների նորոգման փականագործ
2603Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Կահույքի զարդային տարրերի պատրաստող
Ձևանմուշի պատրաստող
Սղոցանյութի մշակման սարքավորումների և գծերի օպերատոր
Փայտե իրերի հարդարող
Շրջանակագործ
Փայտամշակման հաստոցների հաստոցավար
Փայտամշակման հաստոցների օպերատոր
2604Անտառային տնտեսությունԱնտառահատ
Անտառապահ
Անտառաբույծ
2605Պարտեզապուրակային շինարարությունԿանաչապատող-ծաղկաբույծ
Այգեգործ
2700Պարենամթերքի արտադրություն
2701Պարենարդյունաբերության սարքավորումների տեխնիկական շահագործումՍառեցնող սարքավորումների մեքենավար
Սննդարդյունաբերության սարքավորումների կարգավորող
2702Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիաԹթխմորող
Թթվեցնող
Խմորիչ մեքենաների մեքենավար
Հացթուխ
Հունցող
Խմորի ձևավորող
2703Շաքարի արտադրության տեխնոլոգիաԳոլորշացման ապարատավար
Ճակնդեղի հյութի դեֆեկոսատուրացիայի ապարատավար
Դիֆուզիայի ապարատավար
2704Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն Գինեգործ
(բնութագիր)
Գինեգործության և հյութերի նախնական արտադրության վարպետ
Հյութերի և օշարակների արտադրության օպերատոր
2705Կենդանական հումքի նախնական վերամշակումԱնասնասպան
Մսեղիք ջղազերծող
Միս և մսամթերքներ աղապատող
Մորթիներ աղապատող
Բնական երշիկային թաղանթի պատրաստող
Մորթափառ մաքրող
Մսեղիքը մսաթափ անող
Մսեղիք կտրատող
Մսագործ
Ենթամթերք ընտրող
Մորթու տեսակավորող
Մորթու աղաջրող
2706Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիաՄայոնեզի պատրաստման ապարատավար
Յուղերի և ճարպերի բյուրեղացման ապարատավար
Մարգարինի արտադրության գծի օպերատոր
2708Մսամթերքի արտադրությունՄսամթերքի ջերմային մշակման ապարատավար
Ենթամթերքի ջերմային մշակման ապարատավար
Մսային կիսաֆաբրիկատներ պատրաստող
Եփած երշիկեղենի արտադրության ավտոմատացված գծի օպերատոր
Նրբերշիկի արտադրության ավտոմատացված գծի օպերատոր
Աղացած մսի պատրաստման գծի օպերատոր
Միս աղացող
Երշիկեղենի ձևավորող
Թռչնամսից կիսաֆաբրիկատների պատրաստող
Թռչնամսի մսաթափ անող
Թռչնի մսեղիք մշակող
Ճագարի մսեղիք մշակող
Թռչնի և ճագարի մսեղիքներ տեսակավորող
2709Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիաՁկներից պատրաստված մթերքների խոհարար
Ձկնամթերքի մշակող
Ծխահարող սարքավորման օպերատոր
2710Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիաՊաստերացման ապարատավար
Չոր կաթնային մթերքների արտադրության ապարատավար
Սուբլիմացիոն սարքավորման ապարատավար
Մթերքների գոլորշացման, խտացման ապարատավար
Պաղպաղակ պատրաստող
Կաթնաշոռ պատրաստող
Յուղագործ
Կաթնային և կաթնաթթվային մթերքների արտադրության վարպետ **
Թթվակաթնային և մանկական կաթնային մթերքների արտադրության օպերատոր
Պարենային մթերքների գծային արտադրության օպերատոր
Պանրագործ
2711Հրուշակեղենի տեխնոլոգիաԵփող
Բիսկվիտներ պատրաստող
Վաֆլիներ պատրաստող
Դրաժեներ պատրաստող
Կարամել պատրաստող
Կոնֆետներ պատրաստող
Մարմելադային մթերքներ պատրաստող
Կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների մեքենավար
2800Թեթև արդյունաբերություն
2801Կտորեղենի արտադրության տեխնոլոգիաՀանգուցագործող մեքենայի օպերատոր
Պատրաստի արտադրանքի վերականգնող
Ջուլհակ
2802Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիաԳործող
Մանող
Գործող սարքավորումների օպերատոր
Որակի հսկիչ
Սանդերքագզիչ սարքավորումների օպերատոր
Փաթաթող սարքավորումների օպերատոր
Ժապավենային սարքավորումների օպերատոր
Ոլորող սարքավորումների օպերատոր
Գզիչ սարքավորումների օպերատոր
Ձգող սարքավորումների օպերատոր
Ենթավարպետ*
(բնութագիր)
Հյուսող
2809Կարի արտադրության տեխնոլոգիաՀագուստի ձևարար
Նյութերի, իրերի և լեկալների հսկիչ
Գլխարկներ մոդելավորող
Կարի սարքավորումների օպերատոր
Դերձակ
(բնութագիր)
Լեկալներ բաշխող
Ձևարար
Հագուստներ ջերմամշակող
Կարող
2811Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիաԻրերի, կիսաֆաբրիկատների և նյութերի հսկիչ
Դետալներ, կիսաֆաբրիկատներ և իրեր մշակող
Հոսքագծի օպերատոր
Իրեր կարող
Նյութերի ձևարար
Կաշվե գալանտերեայի իրեր հավաքող
2814Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիաԳրքի արտադրության ավտոմատ գծերի մեքենավար
Էլեկտրոնային շարվածքի օպերատոր
Կազմարար
Հարթ տպագրության տպագրիչ
Սրբագրիչ
Պոլիգրաֆիական սարքավորումներ կարգավորող
2818Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիաԿոշկեղենի վրաքաշող
Անհատական պատվերների կոշկակար
Օրթոպեդիական կոշիկի կոշկակար
Կոշկակար
Ձևող սարքավորումների օպերատոր
Կոշիկ հավաքող
2900Շինարարություն և կենցաղային տնտեսություն
2901Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում Ավտոկռունկավար
(բնութագիր)
Կռունկավար
2902Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացումԱմրանագործ
Բետոնագործ
Որմնադիր
Շինարարական կառուցվածքների մոնտաժող
Հնոցապան
Կամրջագործ
2903Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերումՇինարարության փականագործ
2904Վերականգնողական աշխատանքների իրականացումԶարդային-գեղարվեստական որմնանկարներ վերականգնող
Զարդային ծեփի և ծեփված իրեր վերականգնող
Փայտե հուշարձաններ վերականգնող
Քարե հուշարձաններ վերականգնող
Փայտե ստեղծագործություններ վերականգնող
Քարե ստեղծագործություններ վերականգնող
2905Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովումԲուլդոզերավար
Էքսկավատորավար
Ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների վերանորոգման փականագործ
Տրակտորիստ
2906Տանիքագործական աշխատանքների իրականացումԹիթեղագործ
Մետաղական տանիքների տանիքագործ
Տանիքագործ
2907Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքերՄանրահատակագործ
Հյուսն, ատաղձագործ*
(բնութագիր)
Ապակեգործ
2908Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Երեսապատող-սալիկապատող
Սինթետիկ նյութերով երեսապատող
Երեսապատող-մարմարագործ
Խճանկարիչ
Ծեփագործ **
Ներկարար **
2912Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներՍանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների մոնտաժող
Օդափոխման և պնևմատրանսպորտի մոնտաժում
Սանիտարատեխնիկական համակարգերի հանգույցների և դետալների փականագործ
Փականագործ-սանտեխնիկ
(բնութագիր)
2913Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժումԱրտաքին խողովակաշարեր մոնտաժող
Տեխնոլոգիական սարքավորումներ և դրանց հետ կապված կառուցվածքներ մոնտաժող
Մետաղական կառուցվածքների հավաքման փականագործ
2915Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում Գազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման փականագործ
Ստորգետնյա գազատարների ** շահագործման և նորոգման փականագործ
3100Գյուղատնտեսություն
3103Անասնաբուծական մթերքների արտադրությունԱնասնաբույծ
Անասնապահական համալիրների և մեքենայացված ֆերմաների օպերատոր
Մեքենայացված կթի օպերատոր
Թռչնաբուծական ֆերմաների օպերատոր
Խոզաբուծական համալիրների և մեքենայացված ֆերմաների օպերատոր
Թռչնաբույծ
Խոզաբույծ
3105ՄեղվաբուծությունՄեղվաբույծ
3106Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ վերանորոգող փականագործ
Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ-մեքենավար
3108Բուսաբուծական մթերքների արտադրությունԲանջարաբույծ
Այգեգործ
3112Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում Ագարակապան
3200Շրջակա միջավայրի պահպանություն
3201Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործումԿեղտաջրերի մաքրման ապարատավար
Քիմիական ջրամաքրման ապարատավար
3202ՀրդեհաշիջումՀրշեջ
3203Նախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի մոնտաժում և շահագործումՆախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի մոնտաժող
3204Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի շահագործումՓրկարարար-վարորդ
Մոտորանավակավար-փրկարարար
3205Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի նորոգումՓականագործ
3400Որակի ապահովում
3404Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների)Ֆիզիկա-մեխանիկական փորձարկումների լաբորանտ
Քիմիական անալիզի լաբորանտ*
(բնութագիր)

2015թ. մշակված միջին մասնագիտական կրթության որակավորումների պետական կրթական չափորոշիչներ, մոդուլային ծրագրեր և ուսումնական պլաններ
ԴասիչըՄասնագիտությունների խումբը, մասնագիտությունըՈրակավորումը
0200Սոցիալական ապահովություն
0205Սոցիալական աշխատանքՍոցիալական աշխատող
0500Արվեստ և դիզայն
0514Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայնՆկարիչ-ապակեպատող
Ցուցափեղկեր ձևավորող
Գեղարվեստական ձևավորող
Սանրվածքներ ցուցադրող
Հագուստների ցուցադրող (մոդել)
0515Զարդակիրառական արվեստ Ասեղնագործ-ժանեկագործ (ձեռագործ)
Բրուտագործ
Խեցեգործական գեղարվեստական իրեր պատրաստող
Փայտյա գեղարվեստական իրեր պատրաստող
Կաշվե գեղարվեստական իրեր պատրաստող
Քանդակագործ-դրվագող
Փայտի գեղարվեստական փորագրող
Մետաղի գեղարվեստական փորագրող
Ոսկերիչ
(բնութագիր)
Քարի գեղարվեստական փորագրող
Ոսկրի գեղարվեստական փորագրող
Գորգագործ
Գոբելենագործ
Մանրանկարիչ
Կիսաթանկարժեք և թանկարժեք քարեր մշակող
Հախճապակյա իրեր նկարազարդող
Դերձակ-մոդելավորող*
(բնութագիր)
0600 Էկոնոմիկա և ղեկավարում
0601Հաշվետարություն Հաշվետար
(բնութագիր)
0602Կոմերցիոն գործունեությունԳնումների գործակալ
Մատակարարման գործակալ
Գովազդային գործակալ
Մթերքների և հումքի մթերող
Անհատ ձեռնարկատեր
0604Բանկային գործ Գանձապահ*
(բնութագիր)
0605Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական սպասարկումՔարտուղար-մեքենագրող
Քարտուղար-սղագրող
Գործավար
(բնութագիր)
0606Ապահովագրական գործԱպահովագրության գործակալ
0608Առևտրական գործԱռևտրական սրահի գանձապահ
Կրպակավաճառ
Հսկիչ-գանձապահ
Արդյունաբերական ապրանքներ վաճառող
Պարենային ապրանքներ վաճառող
0900Օգտակար հանածոների արդյունահանում
0901Հանքարդյունաբերական մեքենաների և սարքավորումների շահագործումՄաքրման հանքախորշի լեռնագործ
Լեռնարդյունաբերական մեքենաների մեքենավար
0902Լեռնային աշխատանքներՊայթեցնող
0904Օգտակար հանածոների հարստացումԽտացուցիչների ապարատավար
Չափաքանակ որոշող
Ջարդող մեքենավար
Աղացող մեքենավար
Կառավարման վահանակի օպերատոր
Չորացնող մեքենավար
Քամող մեքենավար
Հարստացնող
(բնութագիր)
Գոլորշացման ապարատավար
Հատիկավորման ապարատավար
0907Հետախուզաշահագործողական հորատումՀորատման աշտարակի մոնտաժող
Հորատման աշտարակի մոնտաժող-էլեկտրամոնտաժող
Հորատող սարքավորման մեքենավար
0908Հորատանցքերի շահագործումՀորատանցքերի շահագործման օպերատոր
1000Էներգետիկա
1001Էլեկտրասարքավորումների արտադրությունԷլեկտրական մեքենաների էլեմենտներ փաթաթող
Էլեկտրական մեքենաների և ապարատների հավաքող
1002Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրասարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամոնտաժող
(բնութագիր)
1003Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում Էլեկտրասարքավորումների նորոգման փականագործ-էլեկտրիկ **
(բնութագիր)
Վերելակների էլեկտրամեխանիկ
Առևտրային և սառեցնող սարքավորումների էլեկտրամեխանիկ
Էլեկտրական վերելակներ մոնտաժող
1004Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկումԱրտագնագործարարական բրիգադի էլեկտրամոնտաժող
Ենթակայաններ սպասարկող էլեկտրամոնտաժող
Ռելեային պաշտպանության սարքավորումներ և ավտոմատիկա նորոգող էլեկտրամոնտաժող
Բաշխիչ ցանցերի շահագործման էլեկտրամոնտաժող
1005Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկումԴետալներ և սարքեր փորձարկող
Էլեկտրական մեքենաների, ապարատների և սարքերի հավաքման հսկիչ
1006Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործումԿաթսաների մեքենավար
Կաթսայատան օպերատոր
Կաթսայատներ սպասարկող փականագործ
Ջերմային ցանցեր սպասարկող փականագործ
Կաթսայատների սարքավորումներ նորոգող փականագործ
Ջերմային ցանցերի սարքավորումներ նորոգող փականագործ
1007Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժումԲաշխիչ սարքերի և երկրորդային շղթաների էլեկտրամոնտաժող
Էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լուսավորող ցանցերի էլեկտրամոնտաժող
(բնութագիր)
1100Մետաղամշակում
1103Մետաղամշակման արտադրության և նյութամշակման տեխնոլոգիաՄետաղ և համաձուլվածքներ հալող
Կաղապարող
Փայտե մոդելներ մոդելավորող
Ձուլող
1105Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբՄուրճով և մամլիչով աշխատող դարբին
Դարբին դրոշմող
(բնութագիր)
Ձեռքով կռող դարբին
Դարբնամամլային սարքավորումների կարգավորող
Դրոշմող
1200Մեքենաշինական սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ
1207Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա Գազաեռակցող**
Եռակցման աշխատանքների հսկիչ
Էլեկտրաեռակցող
Ավտոմատ և կիսաավտոմատ մեքենաների էլեկտրաեռակցող
Ձեռքով եռակցման էլեկտրաեռակցող
Գազաեռակցմամբ կտրող
1210Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրաՀաստոցային և փականագործական աշխատանքերի հսկիչ
Հաստոցների և կայանքների ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի օպերատոր
Ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցների օպերատոր
Լայն պրոֆիլի հաստոցավար
Խառատ
Ֆրեզող**
Հղկող
Խառատ-ներտաշող
1211Սարքավորումների տեխնիկական շահագործումԱվտոմատ գծերի և ագրեգատային հաստոցներ կարգավորող
Ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցներ և մանիպուլյատորներ կարգավորող
Փականագործ-գործիքագործ
Մեխանիկական հավաքման աշխատանքների փականագործ
Փականագործ-վերանորոգող
1700Առողջապահություն
1705Բժշկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործումԲժշկական սարքավորումների նորոգման և սպասարկման էլեկտրամեխանիկ
1706Հիվանդի ընդհանուր խնամքԿրտսեր բուժքույր
1900Ընդհանուր և հատուկ նշանակության սարքեր
1901Էլեկտրավակուումային արտադրության տեխնոլոգիաԷլեկտրավակուումային սարքերի դետալների ձևորդ
Դետալների և սարքերի հսկիչ
Էլեկտրավակուումային սարքեր մոնտաժող
Ռեզիստորներ, էլեկտրակուտակիչների բաժիններ, պարույրներ և ցանցեր փաթաթող
1902Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգումԺամացույցների և քարերի արտադրության հսկիչ
Ժամացույցների հավաքովի բաղադրիչներ հավաքող
Ժամացույցներ հավաքող
Ժամագործ (մեխանիկական ժամացույցների նորոգման)
Ժամագործ (էլեկտրոնային և կվարցային ժամացույցների նորոգման)
1903Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի տեխնիկական շահագործումՉափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի փականագործ
1908Օպտիկամեխանիկական արտադրության սարքավորումներ և տեխնոլոգիաՕպտիկական դետալների և սարքերի հսկիչ
Օպտիկ
2000 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկա և հեռահաղորդակցություն
2002Ռադիոէլեկտրոնային արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումների կարգաբերումՓորձարկման սարքավորումների կարգավորող-մոնտաժող
Տեխնոլոգիական սարքավորումների կարգավորող
2003Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրության տեխնոլոգիաՌադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատների և սարքերի հսկիչ
Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատներ և սարքեր մոնտաժող
Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատներ և սարքեր կարգավորող
Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների ապարատների և սարքերի փականագործ
2009Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործումՄալուխագործ-զոդող*
Էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցներ էլեկտրամոնտաժող
2014Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխանիկ
(բնութագիր)
Հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդումների ցանցերի սպասարկման ռադիոմոնտաժող
2015Փոստային կապԿապի օպերատոր
Հեռագրիչ
2200Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա
2201Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության տեխնոլոգիաՄիկրոեռակցման օպերատոր
Դիֆուզիոն գործընթացների օպերատոր
Էլեկտրոնային տեխնիկա հավաքող
2203Համակարգիչների շահագործում Համակարգիչների օպերատոր
2204Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ*
(բնութագիր)
2300Սպասարկում
2302Հյուրանոցային տնտեսությունՍպասուհի
Պորտյե
2303Հագուստի քիմիական մաքրում և ներկումՔիմիական մաքրման ապարատավար
Լվացքատան օպերատոր
Լվացքի մեքենաների օպերատոր
2304Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարումՄատնահարդար
Դիմահարդար
Վարսահարդար
Վարսահարդար
2305ԼուսանկարչությունՀամակարգչային գրաֆիկայի օպերատոր
Մինիլուսանկարչատան օպերատոր
Ֆոտոլաբորանտ
Լուսանկարիչ
Լուսանկարիչ-ձևավորող
2308ԿինոֆիկացումԿինոմեխանիկ
2311Հասարակական սնունդԲարմեն
Բուֆետապան
Հրուշակակագործ
Խմորեղենի խոհարար
Մատուցող
Խոհարար
(բնութագիր)
Մանկական սննդի խոհարար
2400Տրանսպորտային միջոցներ
2401Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների) Ավտոմեքենայի վարորդ
Տրամվայի վարորդ
Տրոլեյբուսի վարորդ
Մետրոյի էլեկտրագնացքի մեքենավար
Էլեկտրաշարժակազմի նորոգման փականագործ
Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ
(բնութագիր)
Շարժիչների փորձարկող
2402Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում Ազդանշանային, կենտրոնացման, արգելափական սարքերի սպասարկման և նորոգման էլեկտրամոնտաժող
2403Էլեկտրամատակարարում երկաթուղային տրանսպորտումՄիացման ցանցերի էլեկտրամոնտաժող
Քարշիչ ենթակայանների էլեկտրամոնտաժող
2404Երկաթուղային տրանսպորտի քարշային շարժակազմի շահագործում և նորոգումԴիզելային գնացքի մեքենավարի օգնական
Ջերմաքարշի մեքենավարի օգնական
Էլեկտրաքարշի մեքենավարի օգնական
Էլեկտրագնացքի մեքենավարի օգնական
2405Երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի շահագործում և նորոգումՎագոններ զննող
Վագոններ զննող-վերանորոգող
Գնացքի էլեկտրամեխանիկ
2406Երկաթուղու և գծային տնտեսության շահագործումԳծային ճանապարհների մոնտաժող
Գծային մեքենաների և մեխանիզմների վերանորոգման փականագործ
2407Փոխադրումների սպասարկում երկաթուղային տրանսպորտումԳանձապահ-տոմսավաճառ
Բեռներ և ուղեբեռներ ընդունող-հանձնող
Մարդատար վագոնի ուղեկցող
Փոխադրական փաստաթղթերի սակորոշող
2500Քիմիական արտադրություն
2501Ազոտական պարարտանյութերի և օրգանական սինթեզի տեխնոլոգիաԳոլորշացման ապարատավար
Ամոնիակային սելիտրայի արտադրության ապարատավար
Ամոնիակային սուլֆատի արտադրության ապարատավար
2503Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիաԳալվանագործ
Ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի օպերատոր
2505Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկումՕդամղիչ սարքերի մեքենավար
Պոմպակայանային սարքավորումների մեքենավար
Տեխնոլոգիական կոմպրեսորների մեքենավար
Տեխնոլոգիական պոմպերի մեքենավար
Տեխնոլոգիական սարքերի օպերատոր
Տեխնոլոգիական սարքերի նորոգման փականագործ
Գոլորշացման ապարատավար
Հատիկավորման ապարատավար
Չորացնող ապարատավար
Լուծազատման ապարատավար
Աղացող ապարատավար
Քիմիական արտադրության մեջ հեռակառավարման վահանակի օպերատոր
2506Սինթետիկ խեժերի, պլաստմասսաների արտադրություն և դրանց վերամշակումՊլաստմասսաներ ձուլող
Քիմիական մանրաթելերի արտադրության տեխնոլոգիաԱպարատավար (քիմիական մանրաթելերի ստացման)
Տեխնոլոգիական պրոցեսների և արտադրանքի որակի հսկիչ
Քիմիական մանրաթելերի ոլորման ու ձգման օպերատոր
Թելի վերափաթաթող
2508Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիաԱպակեթելային նյութերի մշակման ապարատավար
Ապակե մանրաթելերի և ապակե պլաստիկ նյութերի արտադրության հսկիչ
Ոլորող սարքավորումների օպերատոր
Ապակաթել քանդող
Փչելով ապակե իրեր պատրաստող
Ապակի և ապակե նյութեր փայլեցնող
Ապակի և ապակե նյութեր հղկող
2509Դեղանյութերի, վիտամինների և կենսաբանական միացությունների արտադրությունԿենսաբանական սինթեզի դեղանյութերի ֆերմենտացման ապարատավար
Դեղամիջոցների արտադրության լայն պրոֆիլի ապարատավար
2511Ավտոդողերի արտադրություն, վերականգնում և նորոգումԱնվադողեր հավաքող
2512Քիմիական արտադրության տեխնոլոգիա Լայն պրոֆիլի ապարատավար*
(բնութագիր)
2600Անտառային տնտեսություն
2601Անտառային համալիրի սարքավորումների տեխնիկական շահագործումՓայտամթերման սարքավորումների նորոգման փականագործ
2603Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա Կահույքի զարդային տարրերի պատրաստող
Ձևանմուշի պատրաստող
Սղոցանյութի մշակման սարքավորումների և գծերի օպերատոր
Փայտե իրերի հարդարող
Շրջանակագործ
Փայտամշակման հաստոցների հաստոցավար
Փայտամշակման հաստոցների օպերատոր
2604Անտառային տնտեսությունԱնտառահատ
Անտառապահ
Անտառաբույծ
2605Պարտեզապուրակային շինարարությունԿանաչապատող-ծաղկաբույծ
Այգեգործ
2700Պարենամթերքի արտադրություն
2701Պարենարդյունաբերության սարքավորումների տեխնիկական շահագործումՍառեցնող սարքավորումների մեքենավար
Սննդարդյունաբերության սարքավորումների կարգավորող
2702Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիաԹթխմորող
Թթվեցնող
Խմորիչ մեքենաների մեքենավար
Հացթուխ
Հունցող
Խմորի ձևավորող
2703Շաքարի արտադրության տեխնոլոգիաԳոլորշացման ապարատավար
Ճակնդեղի հյութի դեֆեկոսատուրացիայի ապարատավար
Դիֆուզիայի ապարատավար
2704Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն Գինեգործ
(բնութագիր)
Գինեգործության և հյութերի նախնական արտադրության վարպետ
Հյութերի և օշարակների արտադրության օպերատոր
2705Կենդանական հումքի նախնական վերամշակումԱնասնասպան
Մսեղիք ջղազերծող
Միս և մսամթերքներ աղապատող
Մորթիներ աղապատող
Բնական երշիկային թաղանթի պատրաստող
Մորթափառ մաքրող
Մսեղիքը մսաթափ անող
Մսեղիք կտրատող
Մսագործ
Ենթամթերք ընտրող
Մորթու տեսակավորող
Մորթու աղաջրող
2706Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիաՄայոնեզի պատրաստման ապարատավար
Յուղերի և ճարպերի բյուրեղացման ապարատավար
Մարգարինի արտադրության գծի օպերատոր
2708Մսամթերքի արտադրությունՄսամթերքի ջերմային մշակման ապարատավար
Ենթամթերքի ջերմային մշակման ապարատավար
Մսային կիսաֆաբրիկատներ պատրաստող
Եփած երշիկեղենի արտադրության ավտոմատացված գծի օպերատոր
Նրբերշիկի արտադրության ավտոմատացված գծի օպերատոր
Աղացած մսի պատրաստման գծի օպերատոր
Միս աղացող
Երշիկեղենի ձևավորող
Թռչնամսից կիսաֆաբրիկատների պատրաստող
Թռչնամսի մսաթափ անող
Թռչնի մսեղիք մշակող
Ճագարի մսեղիք մշակող
Թռչնի և ճագարի մսեղիքներ տեսակավորող
2709Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիաՁկներից պատրաստված մթերքների խոհարար
Ձկնամթերքի մշակող
Ծխահարող սարքավորման օպերատոր
2710Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիաՊաստերացման ապարատավար
Չոր կաթնային մթերքների արտադրության ապարատավար
Սուբլիմացիոն սարքավորման ապարատավար
Մթերքների գոլորշացման, խտացման ապարատավար
Պաղպաղակ պատրաստող
Կաթնաշոռ պատրաստող
Յուղագործ
Կաթնային և կաթնաթթվային մթերքների արտադրության վարպետ **
Թթվակաթնային և մանկական կաթնային մթերքների արտադրության օպերատոր
Պարենային մթերքների գծային արտադրության օպերատոր
Պանրագործ
2711Հրուշակեղենի տեխնոլոգիաԵփող
Բիսկվիտներ պատրաստող
Վաֆլիներ պատրաստող
Դրաժեներ պատրաստող
Կարամել պատրաստող
Կոնֆետներ պատրաստող
Մարմելադային մթերքներ պատրաստող
Կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների մեքենավար
2800Թեթև արդյունաբերություն
2801Կտորեղենի արտադրության տեխնոլոգիաՀանգուցագործող մեքենայի օպերատոր
Պատրաստի արտադրանքի վերականգնող
Ջուլհակ
2802Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիաԳործող
Մանող
Գործող սարքավորումների օպերատոր
Որակի հսկիչ
Սանդերքագզիչ սարքավորումների օպերատոր
Փաթաթող սարքավորումների օպերատոր
Ժապավենային սարքավորումների օպերատոր
Ոլորող սարքավորումների օպերատոր
Գզիչ սարքավորումների օպերատոր
Ձգող սարքավորումների օպերատոր
Ենթավարպետ*
(բնութագիր)
Հյուսող
2809Կարի արտադրության տեխնոլոգիաՀագուստի ձևարար
Նյութերի, իրերի և լեկալների հսկիչ
Գլխարկներ մոդելավորող
Կարի սարքավորումների օպերատոր
Դերձակ
(բնութագիր)
Լեկալներ բաշխող
Ձևարար
Հագուստներ ջերմամշակող
Կարող
2811Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիաԻրերի, կիսաֆաբրիկատների և նյութերի հսկիչ
Դետալներ, կիսաֆաբրիկատներ և իրեր մշակող
Հոսքագծի օպերատոր
Իրեր կարող
Նյութերի ձևարար
Կաշվե գալանտերեայի իրեր հավաքող
2814Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիաԳրքի արտադրության ավտոմատ գծերի մեքենավար
Էլեկտրոնային շարվածքի օպերատոր
Կազմարար
Հարթ տպագրության տպագրիչ
Սրբագրիչ
Պոլիգրաֆիական սարքավորումներ կարգավորող
2818Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիաԿոշկեղենի վրաքաշող
Անհատական պատվերների կոշկակար
Օրթոպեդիական կոշիկի կոշկակար
Կոշկակար
Ձևող սարքավորումների օպերատոր
Կոշիկ հավաքող
2900Շինարարություն և կենցաղային տնտեսություն
2901Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում Ավտոկռունկավար
(բնութագիր)
Կռունկավար
2902Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացումԱմրանագործ
Բետոնագործ
Որմնադիր
Շինարարական կառուցվածքների մոնտաժող
Հնոցապան
Կամրջագործ
2903Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերումՇինարարության փականագործ
2904Վերականգնողական աշխատանքների իրականացումԶարդային-գեղարվեստական որմնանկարներ վերականգնող
Զարդային ծեփի և ծեփված իրեր վերականգնող
Փայտե հուշարձաններ վերականգնող
Քարե հուշարձաններ վերականգնող
Փայտե ստեղծագործություններ վերականգնող
Քարե ստեղծագործություններ վերականգնող
2905Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովումԲուլդոզերավար
Էքսկավատորավար
Ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների վերանորոգման փականագործ
Տրակտորիստ
2906Տանիքագործական աշխատանքների իրականացումԹիթեղագործ
Մետաղական տանիքների տանիքագործ
Տանիքագործ
2907Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործական աշխատանքերՄանրահատակագործ
Հյուսն, ատաղձագործ*
(բնութագիր)
Ապակեգործ
2908Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում Երեսապատող-սալիկապատող
Սինթետիկ նյութերով երեսապատող
Երեսապատող-մարմարագործ
Խճանկարիչ
Ծեփագործ **
Ներկարար **
2912Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներՍանիտարատեխնիկական համակարգերի և սարքավորումների մոնտաժող
Օդափոխման և պնևմատրանսպորտի մոնտաժում
Սանիտարատեխնիկական համակարգերի հանգույցների և դետալների փականագործ
Փականագործ-սանտեխնիկ
(բնութագիր)
2913Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժումԱրտաքին խողովակաշարեր մոնտաժող
Տեխնոլոգիական սարքավորումներ և դրանց հետ կապված կառուցվածքներ մոնտաժող
Մետաղական կառուցվածքների հավաքման փականագործ
2915Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում Գազային սարքավորումների շահագործման և նորոգման փականագործ
Ստորգետնյա գազատարների ** շահագործման և նորոգման փականագործ
3100Գյուղատնտեսություն
3103Անասնաբուծական մթերքների արտադրությունԱնասնաբույծ
Անասնապահական համալիրների և մեքենայացված ֆերմաների օպերատոր
Մեքենայացված կթի օպերատոր
Թռչնաբուծական ֆերմաների օպերատոր
Խոզաբուծական համալիրների և մեքենայացված ֆերմաների օպերատոր
Թռչնաբույծ
Խոզաբույծ
3105ՄեղվաբուծությունՄեղվաբույծ
3106Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ վերանորոգող փականագործ
Գյուղատնտեսական արտադրության տրակտորիստ-մեքենավար
3108Բուսաբուծական մթերքների արտադրությունԲանջարաբույծ
Այգեգործ
3112Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում Ագարակապան
3200Շրջակա միջավայրի պահպանություն
3201Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործումԿեղտաջրերի մաքրման ապարատավար
Քիմիական ջրամաքրման ապարատավար
3202ՀրդեհաշիջումՀրշեջ
3203Նախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի մոնտաժում և շահագործումՆախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի մոնտաժող
3204Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի շահագործումՓրկարարար-վարորդ
Մոտորանավակավար-փրկարարար
3205Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի նորոգումՓականագործ
3400Որակի ապահովում
3404Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությունում (ըստ ուղղությունների)Ֆիզիկա-մեխանիկական փորձարկումների լաբորանտ
Քիմիական անալիզի լաբորանտ*
(բնութագիր)