Новости

Греческая республиканская олимпиада

Ս. թ. նոյեմբերի 23-ին Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի Պետական Լեզվահասարակագիտական Համալսարանում Երևանի «Պոնտի» հունական համայնքի ու հունարենի և հունական մշակույթի կենտրոնի համագործակցությամբ տեղի ունեցավ Նոր հունարենի Հանրապետական Օլիմպիադա, որտեղ առաջին պատվավոր տեղն է զբաղեցրել Сона Акопян, студентка 3-го курса Ереванского армяно-греческого государственного колледжа туризма, сервиса и пищевой промышленности по специальности «Организация обслуживания в гостиницах и туристических комплексах».

В конкурсе приняли участие школьники, студенты, люди, изучающие греческий язык.

Экзаменационная олимпиада включала в себя проверку следующих навыков: аудирование, чтение, письмо/уровень А2.

В состав комиссии входило 4 человека:

Руководитель Центра греческого языка и греческой культуры ЕГУ Марина Георгиади

Лусине Мадоян, заместитель заведующего кафедрой внешних связей и международного сотрудничества ЕГУУ

Доцент ЕГУ, к.т.н. Лиза Каримян

Арпине Саргсян, преподаватель греческого и английского языков, заведующая отделом международного сотрудничества и связей с общественностью Ереванского армяно-греческого государственного колледжа туризма, сервиса и пищевой промышленности.

По итогам олимпиады этого года 29 ноября студенты, занявшие 1, 2 и 3 места, были награждены призами и благодарностями, все участники олимпиады получили памятные подарки, а члены комитетов получили благодарственные письма.