Նորություններ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի N 73-Ն հրամանով հաստատվել է Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների համապատասխանեցումը

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի N 73-Ն հրամանով հաստատվել է Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների համապատասխանեցումը:

Մանրամասները տես՝ Հրամաններ բաժնում.