Новости

Приказом министра образования и науки РА N 73-Н утверждено соответствие специальностей и квалификаций начального профессионального (ремесленного) и среднего профессионального образования.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի N 73-Ն հրամանով հաստատվել է Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների համապատասխանեցումը:

Смотрите подробности: Հրամաններ բաժնում.