Հայտարարություններ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2021թ.» ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼ

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնը հայտարարում է «Հայաստանի Հմտություններ» մրցույթի մեկնարկը՝ հետևյալ մասնագիտությունների համար.

 1. Ոսկերչություն
 2. Խոհարարություն
 3. Նորաձևության տեխնոլոգիա
 4. Մեխատրոնիկա
 5. Վեբ դիզայն
 6. ՏՏ ցանցային համակարգերի կառավարում

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու համար կարող են դիմել վերը նշված կամ հարակից մասնագիտություններով ուսումնական հաստատություններում սովորող այն ուսանողները, որոնք`

 1. մասնագիտական մոդուլներից ունեն 80% գերազանց կամ լավ առաջադիմություն,
 2. ունեն անգլերեն լեզվի առնվազն լավ իմացություն:

Մրցույթին կարող են մասնակցել նաև տվյալ ուսումնական հաստատության այն շրջանավարտները, որոնց 21 տարեկանը չի լրանում մինչև 2022 թվականի հոկտեմբեր ամիսը:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. ինքնակենսագրություն (CV),
 2. տեղեկանք հաստատության տնօրենի ստորագրությամբ՝ ուսանողի ուսումնառության տարվա և ուսման առաջադիմության վերաբերյալ (տեղեկանքի ձևը կցվում է),
 3. երաշխավորական 3 նամակներ՝ ուսանողի արտադրական ուսուցման վարպետների ինչպես նաև մասնագիտական հանդիսացող առարկաների դասավանողների կողմից,
 4. 2 լուսանկար՝ 3X4 չափի:

Մրցույթի նախընտրական փուլին մասնակցելու ուսումնական հաստատության հայտերի փաթեթը պետք է ներկայացնել ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոն, 304 սենյակ՝ (Երևան, Տիգրան Մեծի 67), մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 20-ը: Հարցերի դեպքում զանգահարել 077601929 հեռախոսահամարով՝ Մելինե Մուրադյան:

Մրցույթի նախնական փուլը տեղի կունենա սեպտեմբերին (օրվա և տեղի վերաբերյալ կտեղեկացվի լրացուցիչ):

Դիմորդները պետք է հաղթահարեն հետևյալ փուլերը`

 1. Գրավոր մասնագիտական թեսթ,
 2. Հարցազույց, որի ընթացքում կստուգվի ինչպես դիմորդի հաղորդակցման և միջանձնային հարաբերությունների հմտությունները, իր մասնագիտության հանդեպ վերջինիս ունեցած վերաբերմունքը և մոտիվացիան, այնպես էլ վերջինիս` անգլերեն լեզվի իմացության աստիճանը:

Նախնական փուլի արդյունքների հիման վրա՝ կընտրվեն մասնակիցներ, որոնք հետագայում կշարունակեն իրենց պայքարը ազգային մրցույթի փուլում:

Ազգային մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կտեղադրվի կայքում՝ ազգային փուլից առաջ:

Նախընտրական փուլին ներկայացվող պահանջները՝

 1. Ոսկերչություն
 2. Խոհարարություն
 3. Նորաձևության տեխնոլոգիա
 4. Մեխատրոնիկա
 5. Վեբ դիզայն
 6. ՏՏ ցանցային համակարգերի կառավարում

Տեղեկանքի ձև

ՄԿՈՒ հաստատություններում մանկավարժական աշխատողի թափուր տեղերի մասին

Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ

Գեղարքունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ

Ալավերդու պետական քոլեջ

«Ստեփանավանի պրոֆեսոր Ա. Քալանթարի անվան գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ

Ալավերդու պետական քոլեջ

Երևանի Ռ.Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջ

Էջմիածնի պետականքոլեջ

Երևանի զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան

Կոտայքի տարածաշրջանային քոլեջ