Նորություններ

Գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետների տվյալների տեղեկատվական բազայի ստեղծում

«Որակավորումների բարելավում ավելի լավ աշխատատեղերի համար» Եվրոպական միության բյուջետային աջակցության ֆինանսավորման համաձայնագրի շրջանակներում 2017 թվականից ՄԿՈՒ զարգացման ազգային կենտրոնը սկսում է գյուղատնտեսական մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչների մշակման և վերանայման գործընթացը:

Մանրամասները տես՝ Հայտարարություններ բաժնում.