Նորություններ

Հաստատվել է 2017/2018 ուսումնական տարվանից պետական կրթական չափորոշիչների փորձարկման և ներդրման նպատակով ընտրված նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ցանկը

2016թ. դեկտեմբերին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը հաստատել է 2017/2018 ուսումնական տարվանից նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների փորձարկման և ներդրման նպատակով ընտրված նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ցանկը:

Հրաման