0714.11.4 «Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» 0714.11.01.4 «Ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման»

Ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին