0738.05.5 «Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում» 0738.05.01.5 «Տեխնիկ՝ գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման»

Տեխնիկ՝ գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցման և շահագործման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

0716.11.5 «Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործում» 0716.11.01.5 «Տեխնիկ՝ վերամբարձ տրասնսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ վերամբարձ տրասնսպորտային, շինարարական, ճանապարհային մեքենաների և սարքավորումների շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդու...

Ավելին

0713.01.5 «Էլեկտրական կայաններ, ցանցեր և համակարգեր» 0713.01.01.5 «Տեխնիկ՝ Էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման»

Տեխնիկ՝ Էլեկտրական կայանների, ցանցերի և համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր...

Ավելին