5-27.40.01 «Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոնտաժում» 5-27.40.01.02-3 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրա-սարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի »

Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրա-սարքավորումների, ուժային և լուսավորման ցանցերի

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր