3114 «Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում, նորոգում» «Տեխնիկ»

Տեխնիկ