2203 «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» «Տեխնիկ-ծրագրավորող»

Տեխնիկ-ծրագրավորող