0732.10.01.4 «Գազի սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» 0732.10.04 «Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման»

Փականագործ՝ գազի սարքավորումների շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր