0732.07.4 «Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 0732.07.01.4 «Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման»

Փականագործ՝ ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների նորոգման

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր