0728.09.5 «Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հավաստում (սերտիֆիկացում)» 0728.09.01.5 «Տեխնիկ-փորձագետ՝ արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստագրման»

Տեխնիկ-փորձագետ՝ արտադրանքի ստանդարտացման և համապատասխանության հավաստագրման

Մոդուլային ծրագիր (Ոչ-պարենային)

Մոդուլային ծրագիր (Պարենային)

Որակավորման նկարագիր